Kadry przyszłości - Kadry dla przemysłu

Transmisja – Scena Główna

Kadry przyszłości - Kadry dla przemysłu

Transmisja – Scena Dodatkowa

Konferencja „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu”

Termin: 3-4 listopada 2021

Centrum Olimpijskie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa

W dniach 3-4 listopada 2021 r. w Centrum Olimpijskim, przy Wybrzeżu Gdyńskim 4 w Warszawie odbędzie się konferencja Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu. Podczas konferencji przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz instytucji państwowych, będą mogli wymieniać doświadczenia i dyskutować m. in. o wyzwaniach na rynku pracy, zawodach czy pracownikach przyszłości, a także o tym jak przygotować się na przyjęcie dużej inwestycji – rola samorządu, specjalnej strefy ekonomicznej oraz instytucji edukacyjnych

Na wieczornej Gali, zostaną wręczone nagrody laureatom III edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, licencjackie, oraz inżynierskie z zakresu:

 • zarządzania finansami,
 • logistyki i transportu,
 • inżynierii produkcji,
 • technologii informatycznych,
 • działań administracji na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i ich innowacyjności.

Konkurs skierowany jest do studentów Państwowych Wyższych Uczelni i Szkół Zawodowych zrzeszonych przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Honorowy patronat nad konkursem objął Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

AGENDA

03.11.2021 r.

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:00 Wystąpienie otwierające konferencję

11:15 – 12:15 Panel otwierający: Jak czwarta rewolucja przemysłowa wpłynie na przyszłość pracy?

12:15 – 13:30 Lunch

13:30 - 15:45 Panele równoległe

13:30 - 14:30 Nowoczesna kadra w tradycyjnym przemyśle. Czy spawacz może być zawodem przyszłości?

14:30 - 15:45 Inteligentna fabryka przyszłości – jak kształcić jej przyszłych pracowników

13:30 - 14:30 Jak tworzyć programy kształcenia zawodowego z uwzględnieniem szybko zmieniającego się rynku pracy?

14:30 - 15:45 Liderzy Przemysłu Przyszłości – jakie modele kariery wybierają młodzi ludzie?

04.11.2021 r.

09:00 – 9:30 Rejestracja i powitalna kawa

09:30 – 9:45 Otwarcie 2. dnia Konferencji

10:00 – 11:00 Panel I: Potrzeby inwestorów zagranicznych jako pracodawców w Polsce.

11:15 – 12:15 Panel II: Jak przygotować się na przyjęcie dużej inwestycji: rola samorządu, specjalnej strefy ekonomicznej oraz instytucji edukacyjnych?

12:30 - 13:30 Panel III: Rola pracowników z zagranicy w rozwoju gospodarczym Polski i Europy Środkowej (wynagrodzenia, wzrost efektywności pracy, produkcja).

13:30 Lunch

Prelegenci

Organizator

Nagroda Prezesa ARP S.A.

III edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską

Jesteś studentem lub absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej?

Interesujesz się problematyką innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem? Aplikuj już teraz!

Misją Konkursu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz zaangażowanie w rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Uczestnikami konkursu mogą zostać studenci i absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w trzech kategoriach:

 • kategoria 1. – praca magisterska
 • kategoria 2. – praca licencjacka
 • kategoria 3. – praca inżynierska

Wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w obszarach:

 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • logistyka i transport
 • technologie informatyczne dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw
 • działanie administracji na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i ich innowacyjności
 • inżynieria produkcji

Zgłoszenie do Konkursu

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczelnia musi dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 10 października 2021 roku do godziny 16.00

Nagroda

W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne dla studentów oraz promotorów prac. Ponadto laureaci I miejsca otrzymają możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu w ARP S.A. lub spółce z Grupy ARP S.A.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2021 r.

Paweł Kolczyński
Wiceprezes Zarządu ARP S.A.

Program „Kadry dla przemysłu” to nie tylko współpraca szkół średnich zawodowych i technicznych oraz szkół wyższych z przedsiębiorstwami z Grupy ARP, ale także cieszący się dużą popularnością konkurs o Nagrodę Prezesa ARP na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską. Już po raz trzeci pragniemy zaprosić studentów Państwowych Wyższych Uczelni Zawodowych oraz ich promotorów do składania swoich prac, spośród których specjalnie wyłoniona komisja wybierze najlepsze z nich. Z roku na rok nasz Program rozszerzany jest o nowe elementy, dlatego też spełniając Państwa oczekiwania, zmienia się również nasz Regulamin. III edycja wzbogacona została o dodatkową nagrodę dla laureatów I miejsca w każdej z kategorii. Oprócz nagrody pieniężnej dajemy Państwu szansę odbycia stażu w ARP S.A. lub jednej ze spółek z Grupy ARP. Zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkursu.
– 
Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Paweł Kolczyński

 

 

Patronat Prezesa Rady Ministrów

 

 

Patronat Ministra Edukacji i Nauki

 

 

Patronat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Partnerzy wydarzenia

KRPSZ
square.005
Lukasiewicz_Siec_uzupelniajacy_pozytyw-2-600x272.jpg
Wisłosan

Patronat medialny