Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu

Pierwsza tego typu impreza w Polsce

Czego możesz się spodziewać?

To pierwsza tego typu impreza w Polsce

Razem stwórzmy jej wyjątkową atmosferę

Polska jest jednym z liderów rozwoju gospodarczego w Europie. Jednakże coraz większy problem zaczyna stanowić brak pracowników, szczególnie tych, którzy posiadają kompetencje poszukiwane w przemyśle. Według danych opublikowanych w ramach Barometru rynku pracy firmy Work Service aż 64,9 proc. polskich firm deklaruje, że niedobór pracowników odbija się na ich działalności, a ponad połowa ogranicza inwestycje lub nie może zawierać nowych kontraktów ze względu na narastające problemy kadrowe.

Agencja Rozwoju Przemysłu od prawie dwóch lat prowadzi program Kadry dla przemysłu w ramach, którego stara się w sposób kompleksowy wspomagać swoje spółki na lokalnych rynkach pracy. W skali kraju potrzebne są jednak bardziej złożone działania, dlatego Agencja organizuje konferencję Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu, podczas której przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz instytucji publicznych będą mogli wspólnie wymieniać doświadczenia i omawiać rozwiązania, mogące stanowić odpowiedź na wyzwanie, jakim jest zapewnienie odpowiednich kadr dla gospodarki Polski.

Organizator Konferencji – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych.

W kontekście zapotrzebowania na przyspieszony rozwój kadr przyszłości, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaangażowała się w organizowanie wsparcia branżowego – zarówno w charakterze inwestora (niedawno spółka objęła 44% udziałów w PIAP Space), jak również poprzez tworzenie warunków rozwoju specjalistycznych kadr. Przejawem tego ostatniego jest prowadzone od ponad trzech lat – przy wsparciu ze strony Ministerstwa Rozwoju, które jest partnerem strategicznym wydarzenia – konkursu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

Świetni Speakerzy

Praktycy, innowatorzy, inspiratorzy.

Ludzie nauki

Sprawdź od kogo warto się uczyć.

Ciekawe debaty

A jak będzie wyglądała przyszłość?

Biznes

Spotkaj ludzi biznesu

Networking

Spotkaj się z przyjaciółmi i znajomymi z branży.

Jakie tematy poruszymy podczas spotkania?

 • Obszary o największych brakach kadrowych i sposoby zaradzenia ich problemom
 • Dostosowanie procesu kształcenia zawodowego do wymogów gospodarki przyszłości
 • Sposoby doskonalenia współpracy pomiędzy nauką a przemysłem przy wsparciu instytucji państwa
 • Rola funduszy unijnych w kształceniu kadr dla przemysłu
 • Perspektywiczne kierunki rozwoju kształcenia zawodowego
 • Rola doktoratów wdrożeniowych w rozwoju technologicznym przemysłu

Kto weźmie udział w Konferencji

W konferencji wezmą udział eksperci reprezentujący instytucje rozwoju gospodarki z czołowych państw europejskich, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie skutecznego wspierania nowoczesnego przemysłu w swoich krajach.

Transmisja

Transmisja online

Nagroda Prezesa ARP S.A.

III edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską

Jesteś studentem lub absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej?

Interesujesz się problematyką innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem? Aplikuj już teraz!

Misją Konkursu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz zaangażowanie w rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Uczestnikami konkursu mogą zostać studenci i absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w trzech kategoriach:

 • kategoria 1. – praca magisterska
 • kategoria 2. – praca licencjacka
 • kategoria 3. – praca inżynierska

Wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w obszarach:

 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • logistyka i transport
 • technologie informatyczne dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw
 • działanie administracji na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i ich innowacyjności
 • inżynieria produkcji

Zgłoszenie do Konkursu

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczelnia musi dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 10 października 2021 roku do godziny 16.00

Nagroda

W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne dla studentów oraz promotorów prac. Ponadto laureaci I miejsca otrzymają możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu w ARP S.A. lub spółce z Grupy ARP S.A.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się listopadzie 2021 r.

Organizator