Kadry przyszłości - Kadry dla przemysłu

Transmisja – Scena Główna

Konferencja „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu”

Termin: 8 listopada 2022

Centrum Olimpijskie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa

W dniach 8 listopada 2022 r. w Centrum Olimpijskim, przy Wybrzeżu Gdyńskim 4 w Warszawie odbędzie się konferencja Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu. Podczas konferencji przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz instytucji państwowych, będą mogli wymieniać doświadczenia i dyskutować m. in. o wyzwaniach na rynku pracy, zawodach czy pracownikach przyszłości, wodorze i zielonej rewolucji, a także o tym jak przygotować się na przyjęcie dużej inwestycji – rola samorządu, specjalnej strefy ekonomicznej oraz instytucji edukacyjnych.

Na wieczornej Gali, zostaną wręczone nagrody laureatom IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, licencjackie, oraz inżynierskie z zakresu:

 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem
 • zarządzanie w grupach kapitałowych
 • wodór i zielona rewolucja

Konkurs skierowany jest do studentów Państwowych Wyższych Uczelni i Szkół Zawodowych zrzeszonych przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Honorowy patronat nad konkursem objął Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

AGENDA

08.11.2022 r.

Od 09:00 Rejestracja uczestników

10:00 Przywitanie gości

10:30 – 11:30 Polski rynek pracy w obliczu aktualnych wyzwań społecznych i gospodarczych

11:45 – 12:30 Elektryk a może programista? Najbardziej poszukiwane zawody doby wyzwań (post COVID, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny)

12:40 - 13:25 Kadry 50+. Doświadczeni pracownicy sposobem na dobór specjalistów w przemyśle

Przerwa obiadowa

14:15 - 15:00 Praca hybrydowa - tak, ale czy nieunikniona? Jak organizacje powinny przygotować swoje systemy zarządzania, by zwiększyć efektywność pracy w modelu hybrydowym

15:10 - 15:55 Jak nasza gospodarka może najefektywniej skorzystać na dopływie pracowników z zagranicy?

08.11.2022 r.

Prelegenci

Organizator

Nagroda Prezesa ARP S.A.

IV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską

Jesteś studentem lub absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej?

Interesujesz się problematyką innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem? Aplikuj już teraz!

Misją Konkursu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz zaangażowanie w rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Uczestnikami konkursu mogą zostać studenci i absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w trzech kategoriach:

 • kategoria 1 – praca magisterska
 • kategoria 2 – praca licencjacka
 • kategoria 3 – praca inżynierska

Wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w obszarach:

 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem
 • zarządzanie w grupach kapitałowych
 • wodór i zielona rewolucja

Zgłoszenie do Konkursu

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczelnia musi dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 7 października 2022 roku.

Nagroda

W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne dla studentów oraz promotorów prac. Ponadto laureaci I miejsca otrzymają możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu w ARP S.A. lub spółce z Grupy ARP S.A.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 r.

Krzysztof Michalski - Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Łukasz Gałczyński - Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Program „Kadry dla przemysłu” to nie tylko współpraca szkół średnich zawodowych i technicznych oraz szkół wyższych z przedsiębiorstwami z Grupy ARP, ale także cieszący się dużą popularnością konkurs o Nagrodę Prezesa ARP na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską. Już po raz czwarty pragniemy zaprosić studentów Państwowych Wyższych Uczelni Zawodowych oraz ich promotorów do składania swoich prac, spośród których specjalnie wyłoniona komisja wybierze najlepsze z nich. Z roku na rok nasz Program rozszerzany jest o nowe elementy, dlatego też spełniając Państwa oczekiwania, zmienia się również nasz Regulamin. Oprócz nagrody pieniężnej dajemy Państwu szansę odbycia stażu w ARP S.A. lub jednej ze spółek z Grupy ARP. Zapraszamy wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w Konferencji!

 

 

Patronat Prezesa Rady Ministrów

 

 

Patronat Ministra Edukacji i Nauki

Patronat Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

 

 

Patronat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

 

 

Partnerzy wydarzenia

 

 

 

 

square.005
Wisłosan

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny