Nagroda Prezesa ARP S.A.

III edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską

Jesteś studentem lub absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej?

Interesujesz się problematyką innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem? Aplikuj już teraz!

Misją Konkursu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz zaangażowanie w rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Uczestnikami konkursu mogą zostać studenci i absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w trzech kategoriach:

  • kategoria 1. – praca magisterska
  • kategoria 2. – praca licencjacka
  • kategoria 3. – praca inżynierska

Wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w obszarach:

  • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • logistyka i transport
  • technologie informatyczne dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw
  • działanie administracji na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i ich innowacyjności
  • inżynieria produkcji

Zgłoszenie do Konkursu

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczelnia musi dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 10 października 2021 roku do godziny 16.00

Nagroda

W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne dla studentów oraz promotorów prac. Ponadto laureaci I miejsca otrzymają możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu w ARP S.A. lub spółce z Grupy ARP S.A.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2021 r.

Organizator

Paweł Kolczyński
Wiceprezes Zarządu ARP S.A.

Program „Kadry dla przemysłu” to nie tylko współpraca szkół średnich zawodowych i technicznych oraz szkół wyższych z przedsiębiorstwami z Grupy ARP, ale także cieszący się dużą popularnością konkurs o Nagrodę Prezesa ARP na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską. Już po raz trzeci pragniemy zaprosić studentów Państwowych Wyższych Uczelni Zawodowych oraz ich promotorów do składania swoich prac, spośród których specjalnie wyłoniona komisja wybierze najlepsze z nich. Z roku na rok nasz Program rozszerzany jest o nowe elementy, dlatego też spełniając Państwa oczekiwania, zmienia się również nasz Regulamin. III edycja wzbogacona została o dodatkową nagrodę dla laureatów I miejsca w każdej z kategorii. Oprócz nagrody pieniężnej dajemy Państwu szansę odbycia stażu w ARP S.A. lub jednej ze spółek z Grupy ARP. Listę wybranych spółek zakomunikujemy Państwu w terminie do 30.06 za pośrednictwem strony www.kadrydlaprzemyslu.pl oraz www.arp.pl . Zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkursu.
– 
Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Paweł Kolczyński

 

 

Patronat Prezesa Rady Ministrów

 

 

Patronat Ministra Edukacji i Nauki

 

 

Patronat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii