Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu

Pierwsza tego typu impreza w Polsce

Czego możesz się spodziewać?

To pierwsza tego typu impreza w Polsce

Razem stwórzmy jej wyjątkową atmosferę

Polska jest jednym z liderów rozwoju gospodarczego w Europie. Jednakże coraz większy problem zaczyna stanowić brak pracowników, szczególnie tych, którzy posiadają kompetencje poszukiwane w przemyśle. Według danych opublikowanych w ramach Barometru rynku pracy firmy Work Service aż 64,9 proc. polskich firm deklaruje, że niedobór pracowników odbija się na ich działalności, a ponad połowa ogranicza inwestycje lub nie może zawierać nowych kontraktów ze względu na narastające problemy kadrowe.

Agencja Rozwoju Przemysłu od prawie dwóch lat prowadzi program Kadry dla przemysłu w ramach, którego stara się w sposób kompleksowy wspomagać swoje spółki na lokalnych rynkach pracy. W skali kraju potrzebne są jednak bardziej złożone działania, dlatego Agencja organizuje konferencję Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu, podczas której przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz instytucji publicznych będą mogli wspólnie wymieniać doświadczenia i omawiać rozwiązania, mogące stanowić odpowiedź na wyzwanie, jakim jest zapewnienie odpowiednich kadr dla gospodarki Polski.

Organizator Konferencji – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych.

W kontekście zapotrzebowania na przyspieszony rozwój kadr przyszłości, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaangażowała się w organizowanie wsparcia branżowego – zarówno w charakterze inwestora (niedawno spółka objęła 44% udziałów w PIAP Space), jak również poprzez tworzenie warunków rozwoju specjalistycznych kadr. Przejawem tego ostatniego jest prowadzone od ponad trzech lat – przy wsparciu ze strony Ministerstwa Rozwoju, które jest partnerem strategicznym wydarzenia – konkursu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

Świetni Speakerzy

Praktycy, innowatorzy, inspiratorzy.

Ludzie nauki

Sprawdź od kogo warto się uczyć.

Ciekawe debaty

A jak będzie wyglądała przyszłość?

Biznes

Spotkaj ludzi biznesu

Networking

Spotkaj się z przyjaciółmi i znajomymi z branży.

Nie czekaj, zarejestruj się! Liczba miejsc ograniczona.

Jakie tematy poruszymy podczas spotkania?

  • Obszary o największych brakach kadrowych i sposoby zaradzenia ich problemom
  • Dostosowanie procesu kształcenia zawodowego do wymogów gospodarki przyszłości
  • Sposoby doskonalenia współpracy pomiędzy nauką a przemysłem przy wsparciu instytucji państwa
  • Rola funduszy unijnych w kształceniu kadr dla przemysłu
  • Perspektywiczne kierunki rozwoju kształcenia zawodowego
  • Rola doktoratów wdrożeniowych w rozwoju technologicznym przemysłu

Kto weźmie udział w Konferencji

W konferencji wezmą udział eksperci reprezentujący instytucje rozwoju gospodarki z czołowych państw europejskich, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie skutecznego wspierania nowoczesnego przemysłu w swoich krajach.

AGENDA

. . .

Panele równoległe

Blok I: Przemysł 4.0

Blok II: Kształcenie

Blok III: Mobilność

19:00 – 22:00 Uroczysta Gala

. . .

Panele równoległe

Miejsce konferencji

Główny patronat

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy wydarzenia

Partnerzy medialni

logo PR24 na bieli